Najaarsledenvergadering

 

Hierbij nodigt VvV Menaem alle leden uit om de najaarsvergadering op vrijdag 13 november aanstaande bij te wonen.

 

1.Opening

2.Mededelingen en ingekomen stukken

3.Notulen voorjaarsvergadering

4.Financieel verslag van de Gouden Willem Partij

5.Beleid bestuur

6.Bestuursverkiezing
Lisan Okkinga (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Baukje Iedema te benoemen tot secretaris.

7.Begroting 2016

8.Contributievoorstel 2016

9. Wedstrijdagenda 2016

10. Beschrijvingsbrief KNKB

11. Rondvraag

12. Sluiting

 De betreffende stukken liggen vrijdag 13 november vanaf 19.30 uur ter inzage in de kantine op het kaatsveld

 

Meer nieuws

jelle bruinsma

Uitslag Sponsorpartij 2022

Zondag 18 september 2022 Prijzen aangeboden door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma 1e prijs Setpoint Team 1 Janna Dijkstra Dirk Boomsma Wybren Dijkstra   2e prijs Casco Montage

301590804 6016324495062068 8289972094637097219 n

Rabo Clubsupport 2022

  Wij doen mee aan de Rabobank Clubsupport; deze actie start vanaf 5 september. Breng je stem uit op V.v.V. Menaem. Je kan alleen stemmen

Uitslag Kind-Ouderpartij 2022

Prjjzen aangeboden door   Categorie 1 1e prijs: Sven Kingma en Mart Baarda 2e prijs: Jort Dijkstra en Wybren Dijkstra Categorie 2 1e prijs: Nikkie