Sponsoren

Clubsponsors V.v.V. Menaem

De Boer Int. Transport en Warehousing
Huhtamaki Paper Recycling BV
Autobedrijf Wassenaar
Toute Reclame
Schilderwerken Schiphof & Van Schepen
Bouw- en Montagebedrijf P.H. van der Tuin
Friese Motorexperts
Timmerwerk en Zo
Sinnema Equipment
J.W. Bokma Timmer- en Montagebedrijf
De Middler Mediation en Advies
Dijkstra Machine Reparatie
McDonald’s Leeuwarden en Goutum
Douma Installatie
AltijdOn

Accountantskantoor Laanstra & Roersma
Timmer- en Onderhoudsbedrijf De Boer
FAB Rioolbeheer
Schildersbedrijf Ganzinga
Autobedrijf Spanjer
Tuorrebout
IDENZA
DEHAAS Inspection
Van der Schaaf Machineservice
Setpoint Personal Trainers
Niek Feenstra Sloopwerken
Fa. Wassenaar Mestweg.nl
Café Blackhorse Menaam
Rob’s Tuincentrum
Dykstra State

Bouwbedrijf Grijpma
Garagebedrijf Aart Terpstra
Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
Palsma Gevelrenovatie
MHR Bouwbedrijf
MVBM Gevelrenovatie
Fietsservice De Vries
Friesland Parket
Simaak
Baarda Verhuur
ASN Autoschade
Beauty ENSA
Machine Service Sierd
Ingrid Wassenaar
Poiesz

Club van de Gouden Willem / Wilhelmina

Johannes en Jetske Bakker
B. de Boer-Zijlstra
Aat Bosma
Siis Bruinsma
Adrie Cats
Robert Cats
P.B. Dijkstra-Scheffer (Karel)
H. Dijkstra

Folpert Douma
Hylke van der Ende
Hylke en Nynke Flameling
Tea Helder
Henk Krol
Andries en Gerda Magré
Andries en Tom
Johannes van der Meij

Rein en Janna Oosten
Jan Hendrik Postma
J.H. Sytema
Matthijs Visser (Best4Best)
S. Visser
Hendrik Wassenaar
Wybe Zondervan