Vertrouwenscontactpersoon

De kaatsvereniging is een plek waar ieder zich op sportief gebied kan ontmoeten. Dit moet in een sociaal, respectvolle, veilige omgeving. Binnen de kaatsvereniging proberen we er alles aan te doen om ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, seksuele intimidatie te voorkomen. Hiervoor heeft de kaatsvereniging gedragsregels opgesteld. Krijg je toch met deze zaken te maken dan willen we graag dat je dat uitspreekt. Het beste is natuurlijk tegen de persoon welke dergelijk gedrag vertoond. Helpt het niet of durf je het niet, bespreek het dan met iemand welke je vertrouwt, thuis of op de kaatsvereniging. Hiervoor is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen onze kaatsvereniging.

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon is binnen de kaatsvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. 

De vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, trainers, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag.

Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp.

Daarnaast adviseren en stimuleren ze de kaatsvereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klacht behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De vertrouwenscontactpersoon kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt Sport van de NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt de vertrouwenscontactpersoon je bij het doen van je verhaal.

Vertrouwenspersoon V.v.V. Menaem:

Ineke Wijngaarden

T 06-50543707

M inekewijngaarden66@gmail.com

Meer nieuws

jelle bruinsma

Uitslag Sponsorpartij 2022

Zondag 18 september 2022 Prijzen aangeboden door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma 1e prijs Setpoint Team 1 Janna Dijkstra Dirk Boomsma Wybren Dijkstra   2e prijs Casco Montage

301590804 6016324495062068 8289972094637097219 n

Rabo Clubsupport 2022

  Wij doen mee aan de Rabobank Clubsupport; deze actie start vanaf 5 september. Breng je stem uit op V.v.V. Menaem. Je kan alleen stemmen

Uitslag Kind-Ouderpartij 2022

Prjjzen aangeboden door   Categorie 1 1e prijs: Sven Kingma en Mart Baarda 2e prijs: Jort Dijkstra en Wybren Dijkstra Categorie 2 1e prijs: Nikkie