Uitslag Autoschadespecialisten Wassenaar KNKB Heren 2e klas

Zondag 5 mei 2019

wassenaar logo

1e prijs: 
Doede Rients Okkema EASTEREIN
Sjoerd Teake Kooistra HARTWERD
Sybren Poelsma DRONRYP

2e prijs: 
Youri de Groot MENAAM
Jelle Cnossen BOLSWARD
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA

3e prijs: 
Albert Kinderman OENTSJERK
Bareld Bos OENTSJERK
Jan Jelle Jongsma DAMWALD

2e klas

Meer nieuws

2e prijs Jelte bij de welpenjongens op 5 juli in Wijnaldum

Menamer Prijswinnaars week 27

Het afgelopen weekend zijn er wederom een aantal jeugdleden van V.v.V. Menaem in de prijzen gevallen. Vrijdag was er een regiowedstrijd van de KNKB voor

1e prijs voor Pieter bij de Schooljongens in Deinum op 29 juni

Menamer Prijswinnaars week 26

Ook het afgelopen weekend is er weer een flink aantal bekers en kransen door (jeugd)leden van V.v.V. Menaem gewonnen op de kaatsvelden in heel Fryslân.

Douwe, Nikkie, Jasper en Jesper met de gewonnen prijzen in St.-Annaparochie op KNKB regiowedstrijd pupillen 21 juni 2024

Menamer Prijswinnaars week 25

Net als de voorgaande weken was ook deze week geen uitzondering. Er werden verschillende prijzen gewonnen door kaatsers en kaatsters uit Menaam.  Op vrijdag werd er