Verslag IDENZA Gouden Wilhelminapartij Dames HK

  winnaars damesLogo idenza wit minimaleruimte

 

Koninginnetitel voor Jeska Terpstra na thriller finale tijdens de Gouden Wilhelminapartij.

Menaldum. Met het zonnetje aan de lucht en mooie temperatuur zijn het prachtige omstandigheden om een balletje te gaan slaan. De dames hoofdklas reisde op zaterdag 25 mei 2019 naar Menaldum waar zij te gast waren tijdens de Menamer Keatsdagen van V.v.V. “Menaem”. Onder leiding van de heer H. van der Zee betraden in totaal 24 dames de mooi aangeklede arena om verdeeld over 8 formaties met elkaar de strijd aan te gaan om de Gouden Wilhelmina’s. Om klokslag 12:00 was het Elly Hofman die als eerste een bal richting het perk stuurde. Zij vormde deze dag een partuur met Lotte Delgrosso en Kim Dijkstra en stond op de 1ste lijst tegenover Tineke Dijkstra en de zussen Sjanet en Rixt Wijnia. Het eerste bordje komt in handen van Tineke en haar maten als het vizier van Elly nog niet helemaal op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want vervolgens is daar de 1ste 6-6 waarop het eerst beslist dient te worden. Als ditmaal Tineke er niet in slaagt om de bal binnen het perk te plaatsen keert de balans terug in de wedstrijd. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want het is Sjanet die hun partuur weer op voorsprong weet te zetten als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-1 4-6. Elly en haar maten proberen gelijk weer aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen als wederom Elly er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 1-2  4-6. De strijd blijkt verre van gestreden want door goed werk van Lotte in het tussen spel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-3 6-4 verkleint zij hun achterstand. De formatie van Elly, Lotte en Kim probeert de aansluiting te herstellen maar slagen er niet in om langszij te komen als Sjanet wederom op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-3 2-6 loopt het verschil weer op naar de 2 eersten. Via een snel verkaatst eerst weet Tineke haar partuur als eerste aan het 5de bordje te helpen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-4 2-6. Elly, Lotte en Kim blijven het proberen maar moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 2-5 4-6 als Rixt de winst veilig weet te stellen met een prachtige bovenslag.

Anna Brecht Bruinsma was deze dag via loting gekoppeld aan Imke van der Leest en Annelien Broersma. Zij kwamen deze dag op de 1ste lijst in actie tegen Anne Monfils, Jeska Terpstra en Louise Krol. Het werd een prachtige strijd waarin Jeska het eerst bordje weet te bemachtigen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren  op de 2-6. De strijd brand gelijk daarna volop los. In een zwaar bevochten eerst weet Annelien aan het langste eind te trekken en hun partuur weer op gelijk hoogte te zetten als zij de boven weet te vinden op de 1-0 6-6. Ook hier halen beide parturen alles uit de kast om de 2de lijst te kunnen bereiken en wanneer Louise er in slaagt om de kaats te passeren op de 1-1 2-6 nemen zij voor de 2de keer de leiding. Als Anna Brecht, Imke en Annelien even geen passend antwoord weten te vinden loopt het verschil nog verder op wanneer de opgeslagen bal van Anna Brecht buiten het perk beland op de 1-2 6-6. Beide parturen weigeren de strijd op te geven waardoor de spanning terug weet te keren door goed werk van Anna Brecht zij weet het 2de eerst binnen te halen als zij de kaats weet te behouden op de 1-3 6-2. De strijd komt zelfs weer geheel open te liggen als in een zeer zwaar bevochten eerst voor de 2de keer het moet worden beslist op de 6-6. Met een prachtige bovenslag weet Annelien beide parturen weer in balans te brengen. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer gaan zorgen. Als de opgeslagen bal van Anna Brecht op de 3-3 0-6 te kort blijkt te zijn en deze voor het perk beland neemt Anne met haar maten de leiding in handen. De strijd is er niet minder om want Anna Brecht, Imke en Annelien weigeren op te geven en knokken  zich weer langszij door een passeerslag van de kaats van Annelien op de 3-4 6-2. Even lijkt het er op dat Anna Brecht er samen met Imke en Annelien met de winst vandoor gaat als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken door de kaats te behouden op de 4-4 6-4. De strijd is er echter niet minder om want door goed werk van Anne in het tussenspel weten ook zij het 5de bordje te bereiken als zij de bal voor de kaats weet te keren in een zeer spannend eerst op de 5-4 6-6. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen en als Anne op de goede plek staat om de bal voor de kaats te keren op 5-5 4-6 gaan zij naar de 2de lijst in Menaldum.

Het was een prachtige kaatsdag in Menaldum met het zonnetje dat zich met regelmatigheid liet zien en voor een prima kaats temperatuur zorgde. Sietke Okkema vormde oorspronkelijk een formatie met Klasine Huistra en Melissa Rianne Hiemstra maar door afwezigheid van Klasine moest er bijgeloot worden. Het werd Lotte Delgrosso die het juiste lot wist te trekken zodat zij deze dag voor de 2de keer de groene arena betrad. Zij moesten op weg naar de 2de omloop de hindernis gevormd door Anne Berber Zeinstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra zien te nemen en het begin was er gelijk. Melissa weet hun partuur aan de leiding te brengen als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 6-2. Beide parturen maken er een mooie strijd van want ook hier verschijnt de eerste 6-6 aan de telegraaf. Door goed werk van Melissa in het tussenspel op de 1-0 6-6, zij slaagt er in om de bal voor de kaats te keren en daarmee weet zij de hun voorsprong te verdubbelen. Sietske en haar maten slagen er echter niet in om dit vast te houden want wanneer Sietske er niet in slaagt om de bal binnen de lijnen van het perk te houden op de 2-0 0-6 keert de spanning terug. Het evenwicht keert vervolgen al snel weer terug in deze partij wanneer voor de 2de keer op rij Sietske er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven op de 2-1 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten waarin Lotte aan het langste eind weet te trekken als zij in een zeer zwaar bevochten eerst de kaats weet te passeren op de 2-2 6-6 en daarmee hun formatie weer op voorsprong weet te zetten. Sietske slaagt er met Lotte en Melissa niet in om deze voorsprong vast te houden als Anne Berber er in  slaagt met haar opslag om Melissa tot een kwaadslag te dwingen op de 3-2 2-6. Het zevende eerst is een belangrijk moment in een partij zeker als deze zeer spannend verloopt . Met een bovenslag op de 3-3 2-6 weet Manon dit bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De formatie van Sietske blijft het proberen maar weet geen passend antwoord te vinden en zien het verschil verder oplopen als ditmaal Sietske er niet in slaagt om de bal binnen het perk te houden op de 3-4 4-6 en dat lijkt vervolgens het definitieve breekpunt. Anne Berber, Sandra en Manon geven dit niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 3-5 2-6.

In de laatste partij van de eerste omloop tijdens deze editie van de Gouden Wilhelminapartij in Menaldum staat Ilse Tuinenga samen met Anouk Tolsma en Harmke Siegersma tegenover Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Martzen Deinum. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste bordje diende op de 6-6 te worden beslist. Met een zitbal weet Wybrig het perk van Anouk en Harmke met lege handen achter en als zij dit voor de 2de keer op rij o de 0-1 6-6 in een wederom zeer zwaar bevochten weet te herhalen weet zij de voorsprong uit te bouwen naar een spel. Beide formatie zijn zeer goed uit de startblokken gegaan en geven elkaar aan het begin niets toe. Het is Ilse die de achterstand weet te verkleinen als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Margriet hem met de vinger toppen lijkt te raken en waardoor Martzen de bal vervolgens niet meer mag slaan op de 0-2 6-6. De balans keert echter niet terug in deze partij want als de opgeslagen bal van Harmke op de 1-2 2-6 buiten de perklijnen beland loopt het verschil verder en verder op. Wybrig, Margriet en Martzen lijken de wedstrijd onder controle te hebben als zij de voorsprong verder weten uit te bouwen door goed werk van Wybrig in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-3 0-6 en daarmee hun 4e bordje aan de telegraaf te hangen. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden als Martzen de boven weet te vinden in een zeer snel ver kaatst eerst op de 1-4 0-6. Ilse en haar maten weigeren de handdoek te werpen en weten eerst voor eerst weer dichter bij te komen via een bovenslag van Anouk op de 1-5 6-4 verschijnt hun 2de bordje. Als Wybrig, Margriet en Martzen er niet in slagen om de partij definitief te beslissen weet Ilse de achterstand verder te verkleinen als zij de kaats weet te behouden op de 2-5 6-0. De strijd komt zelfs weer even geheel open te liggen als in een zwaar bevochten eerst Harmke de boven weet te vinden op de 3-5 6-6. Beide parturen halen vervolgens nog een keer alles uit de kast voordat Martzen er met haar opslag in slaagt om de winst veilig te stellen als zij weet te voorkomen dat Anouk de kaats weet te passeren op de 4-5 6-6.

De dames die de 2de lijst wisten te bereiken in Menaldum konden nog 2 keer kaatsen het zij de finale of nog de strijd om de 3de prijs of niets. Tineke Dijkstra kwam als eerste in actie samen met Sjanet Wijnia en Rixt Wijnia. Zij gingen met Anne Monfils, Jeska Terpstra en Louise Krol de degens kruisen om het eerste finale ticket van deze Gouden Wilhelmina partij. In een trik trak situatie is Rixt er heel snel bij en zij weet als nog het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij de kaats als nog weet te passeren op de 6-4. Beide formaties geven elkaar niets toe aan het begin van de partij want met een passeerslag van de kaats op 1-0 4-6 brengt Louise beide parturen weer op gelijke hoogte. Anne weet vervolgens met haar maten de leiding over te nemen als Jeska de boven weet te vinden op de 1-1 2-6. Via een snel verkaatst eerst loopt het verschil zeer snel op wanneer de opslagen bal van Tineke het perk mist op de 1-2 4-6. Beide formatie zijn aan elkaar gewaagt en blijven vechten om elke 2 punten aan de telegraaf wanneer voor het eerst een 6-6 verschijnt en Rixt  de bal tot voor de kaats weet te retourneren is de spanning terug in de wedstrijd 2-3. Het evenwicht keert zelfs weer terug wanneer Sjanet op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op 2-3 6-4. Het zevende eerst werd een zwaar bevochten bordje waarin de punten om en om aan de telegraaf verschenen tot aan de 6-6. Als de opgeslagen bal van Sjanet buiten het perk beland neemt partuur Anne de leiding in de wedstrijd maar zij weten dit niet om te zetten in winst op dat moment en moeten weer alle zeilen bij zetten wanneer Sjanet hun partuur weer langszij loodst op de 3-4 6-4 als zij de boven weet te vinden. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er met de winst vandoor zal gaan. Door goed werk van Louise op de 4-4 2-6 zij weet de bal voor de kaats te keren weet zij het eerst te verzilveren. Zij geven dit niet meer uit handen en weten als eerste beslag te leggen op een finale ticket door passeerslag van de kaats van Jeska op de 4-5 4-6.

Wie er in de finale van de editie van de Gouden Wilhelmina partij tegenover de formatie van Anne Monfils zou komen te staan moest gaan blijken uit de strijd tussen Anne Berber Zeinstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra en het partuur van Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Martzen Deinum. Het eerste bordje in deze partij wordt binnen gehaald door Anne Berber als zij de kaats weet te behouden op de 6-4. Het blijft aan het begin van deze partij even stuivertje wisselen als de opgeslagen bal van Manon niet de goede richting mee krijgt en net buiten het perk valt op de 1-0 4-6 keert het evenwicht terug in deze partij. Met een prachtige uithaal weet Sandra hun partuur op voorsprong te zetten als zij weet toe te slaan in een spannend eerst op de 1-1 6-6. Anne Berber, Sandra en Manon lijken de touwtjes vervolgens stevig in handen te nemen wanneer Anne Berber zelf de voorsprong weet uit te bouwen met een prachtige zitbal op het perk van Margriet en Martzen op de 2-1 6-2. Wybrig, Margriet en Martzen lijken even geen antwoord te kunnen vinden en zien de achterstand nog verder oplopen als ditmaal de bal van Martzen buiten het perk beland op de 3-1 6-2. De strijd lijkt vervolgens gestreden als Anne Berber voor hun partuur het 5de eerst weet te bemachtigen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-1 6-0. Het lijkt een kwestie van tijd maar partuur Wybrig weigert zich neer te leggen bij een verlies en blijft knokken voor elke 2 punten en weet een 2de eerst binnen te halen als de opgeslagen bal van Anne Berber buiten het perk beland op de 5-1 6-6. Wybrig weigert vervolgens om met Margriet en Martzen de strijd op te geven en zij weten een 3de eerst uit het vuur te slepen als Martzen de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-2 4-6. Anne Berber slaagt er samen met haar maten maar niet in om de winst veilig te stellen en zien de voorsprong nog verder terug lopen als wederom Martzen weet toe te slaan door de bal te retourneren tot voor de kaats op de 5-3 2-6. Zij kan hier mee echter niet voorkomen dat het finale ticket in handen komt van partuur Anne Berber als zij zelf de winst veilig stelt met een zitbal op de 5-4 6-0.

De finalisten van deze editie van de Gouden Wilhelminapartij waren nu bekend maar voordat deze in actie kwamen was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Hier in stond Tineke Dijkstra samen met Sjanet Wijnia en Rixt Wijnia tegenover Wybrig Bakker, Margriet Bakker en Martzen Deinum. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Tineke en haar maten als de opgeslagen bal van Wybrig niet de goede richting mee krijgt op de 6-0 en buiten het perk beland. Beide parturen zijn wel goed aan de wedstrijd begonnen want in 2de eerst verschijnt de eerste 6-6 aan de telegraaf maar als ditmaal Martzen het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland komt de formatie van Tineke op een 2-0 voorsprong. Eindelijk lijkt de partij echt op gang te komen wanneer Wybrig met haar maten de aansluiting weet te herstellen door hun eerste bordje te verzilveren. Zij slagen er echter niet in om de balans te herstellen want als het perk van Margriet en Martzen er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 2-1 6-6 loopt het verschil weer verder op. De strijd is verre van gestreden want als Margriet goed onder de bal stapt en deze over de boven laat vliegen op de 3-1 2-6 keert de spanning terug. Het evenwicht in de telegraaf keert vervolgens al snel weer terug wanneer Tineke te veel risico neemt met de opslag en de bal net buiten het perk valt op de 3-2 2-6. Het is een mooie strijd waarin de bordjes om en om worden binnen gehaald. Het is Tineke die er voor zorgt dat zij het belangrijke zevende eerst weten binnen te halen als zij de bal voor de kaats weten te keren op de 3-3 6-2. De spanning blijft tot aan het einde in de partij want wederom weet Margriet hun formatie langszij te brengen als zij de boven weet te vinden op 4-3 4-6. Het lijkt er op dat wie er in slaagt om het 5de eerst te bemachtigen een mooie kans gaat maken op de 3de prijs in Menaldum. Rixt staat op de goede plek en weet de bal voor de kaats te keren op de 4-4 6-2 en daarmee hun 5de eerst binnen te slepen. Wybrig, Margriet en Martzen hebben daar geen antwoord meer op en moeten de winst laten aan partuur Tineke door goed werk van Rixt zij weet de laatste 2 punten aan de telegraaf te hangen als zij de boven weet te vinden op de 5-4 6-4.

In de finale van deze Gouden Wilhelmina partij 2019 staat Anne Monfils samen met Jeska Terpstra en Louise Krol tegenover het partuur van Anne Berber Zeinstra, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra. Het perk van Sandra en Manon gaat vliegend uit de startblokken met 2x boven van Sandra en een keer Manon zetten zij hun partuur op de 0-6. Als de opgeslagen bal van Anne niet binnen de perklijnen beland is het eerste bordje voor partuur Anne Berber. Zij gaan gelijk goed door want zij weten de voorsprong te verdubbelen als Manon de boven weet te vinden op de 0-1 2-6. Wat Anne samen met Jeska en Louise ook probeert op dat moment niets lijkt de oplossing te zijn want de achterstand blijft oplopen wanneer voor de 2de keer op rij Manon een eerst weet te bemachtigen met een bovenslag ditmaal op de 0-2 0-6. Langzaam maar zeker komt als nog de finale in Menaldum op gang want Anne weet hun eerste bordje binnen te halen als zij weet te voorkomen dat Manon de kaats weet te passeren op de 0-3 6-2. Beide parturen lijken vervolgens beide op toeren te komen want de spanning in de verkaatste eersten neemt ook toe want met een prachtige zitbal van Anne in een zeer zwaar bevochten eerst op de 1-3 6-6 loopt het verschil terug tot een eerst. Anne Berber, Sandra en Manon zien vervolgens de balans terug keren in de wedstrijd als voor de 2de keer de beslissing valt op de 6-6 en Jeska hun 3de eerst weet te bemachtigen door de bal tot in het perk te retourneren op de 2-3 6-6. De finale is daarmee weer geheel open en halen beide parturen alles uit de kast en blijven knokken om elke 2 punten aan de telegraaf waardoor voor de 3de keer op rij de 6-6 verschijnt waarop de beslissing moet gaan vallen. Met een retourslag vanaf de boven tot in het perk weet Sandra hun partuur weer op voorsprong te zetten. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden als Anne Berber via een snel verkaatst eerst het 5de bordje weet te bemachtigen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-4 2-6. Anne weigert echter samen met Jeska en Martzen om de strijd op te geven en zij blijven knokken voor de punten wat vervolgens leid tot hun 4de eerst in deze finale als Anne er in het tussenspel goed bij is en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-5 6-4. Het werd een prachtig slot van een mooie kaatsmiddag in Menaldum want de spanning loopt verder en verder op wanneer de opgeslagen bal van Anne Berber buiten het perk beland op de 4-5 6-0. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen. Hier nemen Anne Berber, Sandra en Manon een 2-6 voorsprong maar slagen er maar niet in om de winst binnen te halen waardoor er weer mogelijkheden zijn voor partuur Anne om dichter bij te komen tot aan de volle telegraaf de 5-5 6-6. Het is Manon die de bal dan naar het perk mag sturen en als Jeska voor de 2de keer op rij goed in de bal weet te stappen en de boven weet te vinden wint zij met Anne en Louise de Gouden Wilhelmina partij  op deze zaterdag 25 mei 2019 in Menaldum. V.v.V. Menaem stelt ook altijd een koninginne prijs beschikbaar en met een minimaal verschil werd Jeska Terpstra tot koningin uit geroepen van de Menamer Keatsdagen.

Uitslag Menaam:

1ste prijs:

Anne Monfils                                                                Groningen

Jeska Terpstra    (K)                                                      Easterein

Louise Krol                                                                    Ee

2e prijs:

Anne Berber Zeinstra                                                  Leeuwarden

Sandra Hofstra                                                             Wjelsrijp

Manon Scheepstra                                                      Huizum

3e prijs:

Tineke Dijkstra                                                             Wjelsrijp

Sjanet Wijnia                                                                Wommels

Rixt Wijnia                                                                     Wommels

Meer nieuws

2e prijs Jelte bij de welpenjongens op 5 juli in Wijnaldum

Menamer Prijswinnaars week 27

Het afgelopen weekend zijn er wederom een aantal jeugdleden van V.v.V. Menaem in de prijzen gevallen. Vrijdag was er een regiowedstrijd van de KNKB voor

1e prijs voor Pieter bij de Schooljongens in Deinum op 29 juni

Menamer Prijswinnaars week 26

Ook het afgelopen weekend is er weer een flink aantal bekers en kransen door (jeugd)leden van V.v.V. Menaem gewonnen op de kaatsvelden in heel Fryslân.

Douwe, Nikkie, Jasper en Jesper met de gewonnen prijzen in St.-Annaparochie op KNKB regiowedstrijd pupillen 21 juni 2024

Menamer Prijswinnaars week 25

Net als de voorgaande weken was ook deze week geen uitzondering. Er werden verschillende prijzen gewonnen door kaatsers en kaatsters uit Menaam.  Op vrijdag werd er