Uitslag Kind-Ouderpartij 2022

Prjjzen aangeboden door

 Tuin v d logo

Categorie 1

1e prijs: Sven Kingma en Mart Baarda

2e prijs: Jort Dijkstra en Wybren Dijkstra

Categorie 2

1e prijs: Nikkie Bijlsma en Wilco Bijlsma

2e prijs: Ties Kingma en Erik Cats

Categorie 3

1e prijs: Vera de Jong en Atte de Jong

2e prijs: Wout Kingma en Kor Kingma

Herkansingsronde

1e prijs: Ella Postma en Jan Hendrik Postma

2e prijs: Bente de Boer en Lisan Okkinga

2022 kind ouder

Meer nieuws

2e prijs Jelte bij de welpenjongens op 5 juli in Wijnaldum

Menamer Prijswinnaars week 27

Het afgelopen weekend zijn er wederom een aantal jeugdleden van V.v.V. Menaem in de prijzen gevallen. Vrijdag was er een regiowedstrijd van de KNKB voor

1e prijs voor Pieter bij de Schooljongens in Deinum op 29 juni

Menamer Prijswinnaars week 26

Ook het afgelopen weekend is er weer een flink aantal bekers en kransen door (jeugd)leden van V.v.V. Menaem gewonnen op de kaatsvelden in heel Fryslân.

Douwe, Nikkie, Jasper en Jesper met de gewonnen prijzen in St.-Annaparochie op KNKB regiowedstrijd pupillen 21 juni 2024

Menamer Prijswinnaars week 25

Net als de voorgaande weken was ook deze week geen uitzondering. Er werden verschillende prijzen gewonnen door kaatsers en kaatsters uit Menaam.  Op vrijdag werd er