Uitslag KNKB Jongens AB del + herkansing

Zondag 28 april jl. werd de startwedstrijd voor de Jongens in de AB categorie van de KNKB op het kaatsveld in Menaam gekaatst.

In tegenstelling tot een aantal andere kaatsvelden in Fryslân, heeft het veld van V.v.V. Menaem de talrijke regenbuien van de afgelopen tijd goed doorstaan. Daardoor hoefde de KNKB wedstrijd op 28 april 2024 in Menaam niet afgelast te worden. Ondanks dat de grond aan de zachte kant en hier en daar wat zaagsel nodig was, lag het veld er prima bij. Ook een aantal buitjes in de loop van de middag konden geen spelbreker meer zijn.

Om 10:00 uur gingen we met 16 partuur los en er waren in totaal 4 prijzen in de winnaarsronde en 1 prijs in de herkansingsronde te verdienen. Zo’n vijfenhalf uur later stonden de volgende prijswinnaars – samen met scheidsrechter Sybren Visser – voor de kantine:

1e prijs:
Karst Hoekstra (Blije)
Lars Tijssen (Reduzum)
Jelvin Kaper (Sint Annaparochie)

2e prijs:
Jardo Sterkenburg (Zweins)
Stijn Tolsma (Dronryp)
Jorrit Palma (Tzum)

3e prijs:
Tymen Bijlsma (Bolsward)
Silvan Elzinga (Bolsward)
Pieter Miedema (Stiens)

3e prijs:
Luuk Zwaagstra (Makkum)
Iwan Hiddinga (Sint Annaparochie)
Jelte Meesters (Marsum)

1e prijs Herkansingsronde:
Bauke Jetse Kalsbeek (Stiens)
Jelle Jan Dijkstra (Morra)
Jort de Kroon (Dronryp)

Tot slot wil het bestuur alle vrijwilligers (keurmeesters, kantine, veldleggen, etc.) op en om het veld heel erg bedanken voor hun bijdrage aan een geslaagde wedstrijddag!

Meer nieuws