Uitslag McDonald’s Jeudledenpartij 8 mei 2024

McDonaldsOndanks de meivakantie waren er woensdag 8 mei jl. vanaf 17:00 uur zo’n 30 jeugdleden van V.v.V. Menaem op het kaatsveld aan de Bitgumerdyk te vinden. De bijna traditionele McDonald’s partij stond namelijk op het programma.

De onderstaande prijswinnaars gingen ook dit jaar weer niet alleen met een krans of beker naar huis. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en eet smakelijk.

Daarnaast willen we de jeugdcommissie, alle behulpzame ouders en vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage aan het kunnen organiseren van de wedstrijd!

Welpen / kabouters (5 partuur)
1e prijs:
Tesse Anna van der Schaaf
Mare Boerrigter

2e prijs:
Lianne Giesing
Hidde van der Wal

1e prijs verliezersronde:
Hendrik Douma
Tiemen Haije van der Schaaf

2e prijs verliezersronde:
Lauren Postma
Yfke Helbig

Welpen 2 (5 deelnemers individueel)
1e prijs:
Thijs van Weelie

2e prijs:
Danny Heilig

Pupillen (6 partuur)
1e prijs:
Jelte Reitsma
Bente de Boer

2e prijs:
Gerben Atsma
Thyme Jansma

1e prijs verliezersronde:
Nikkie Bijlsma
Jasper Riemersma

2e prijs verliezersronde:
Douwe Hoekstra
Anna Visser

Schooljeugd (5 deelnemers individueel)
1e prijs:
Jort Dijkstra

2e prijs:
Jelle Hoekstra

Meer nieuws