Wedstrijdverslag Afdeling Meisjes en D.E.L.

Menaam Totaal

Verslag geschreven door Henk Hempenius

Kaatsvereniging “De Twa Doarpen/ DIOS” met Anna, Berber en Fiera in de kransen tijdens afdelingswedstrijd bij V.v.V. Menaem.

Menaem. Op zondag 10 juni 2018 onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan het zonnetje door heen prikte betrad de meisjes categorie de groene arena in Menaldum. Zij waren deze dag te gast bij V.v.V. Menaem die de organisatie in handen had van een afdelingswedstrijd in combinatie met een door elkaar loten wedstrijd. Het was de laatste test voor de afdelingsparturen bij de meisjes om te zien hoe men er ten opzichte van de concurrentie voor staat met het Nederlands Kampioenschap voor de deur op zaterdag 16 juni in Bolsward. In totaal reisden 17 afdelingen af naar Menaldum om met elkaar de degens te gaan kruisen om de fel begeerde kransen. Voor dat de meisjes de arena mochten betreden moesten zij eerst nog langs ze wanten commissie. Nadat de wanten waren gekeurd bleek dat er een afdeling afviel omdat 2 van de 3 meisjes geen goed gekeurde want bleek te hebben en daarmee mochten zij dus niet kaatsen. De afdeling Hommerts Jutrijp besloot zich vervolgens terug te trekken waardoor er 16 parturen daad werkelijk met elkaar de strijd aangingen. Onder leiding van de heer M. Fijna en een clubscheidsrechter was het goed voor elkaar in Menaldum en werden de eerste ballen om klokslag 10:00 richting de perken gestuurd. 

Het werd een prachtige kaatsdag in Menaldum met goede weersomstandigheden niet te warm en niet te koud en met veel mensen om de lijnen van de 2 velden. Noa Slager, Anna Rob en Marlies Bonnema openden deze dag voor de afdeling Winsum. Zij stonden op de eerste omloop tegen over De Twa Doarpen/DIOS 1 uit Sexbierum-Pietersbierum met Anna Ennema, Berber Bruinsma en Fiera de Vries in de gelederen. Het werd een prachtige strijd waarin beide parturen alles uit de kast haalden om de volgende lijst te halen er verscheen diverse keren de 6-6 aan de telegraaf. Het begin van de partij wat voor Anna en haar maten zij weten op het juiste moment toe te slaan en gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. De formatie van Noa lijkt vervolgens meer grip op de wedstrijd te krijgen en weten een bordje te bemachtigen. Zij slagen er echter niet in om de aansluiting te herstellen en langszij te komen. Het verschil van 2 eersten wordt al snel weer hersteld in het voordeel van Anna, Berber en Fiera zij weten dit vast te houden op de 1-3 zelfs de 2-4. Er lijkt niets aan de hand maar de spanning loopt vervolgens weer op als ditmaal Winsum er in slaagt om het belangrijke zevende eerst naar zich toe te trekken. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt alleen weet Anna met Berber en Fiera vervolgens toe te slaan om het 5deeerst binnen te halen en zij geven dit ondanks een zeer zwaar bevochten eerst niet meer uit handen want met een prachtige bovenslag op de 3-5 6-6 weet Anna hun partuur naar de 2delijst te loodsen. 

Tara Brit van der Meulen en Jildou Ekema verdedigden deze wedstrijd de kleuren van Wez Wis uit Raerd. Zij mochten de strijd aan gaan met de afdeling VVV Klaas Mug uit Ried met Joanne Elise Broeders en Trea van der Ploeg. Het werd de langste partij van de eerste omloop want beide parturen gaven elkaar niets toe en werd heel veel om kaatsen in het tussenspel gestreden, zij stonden in totaal bijna 1 uur en 45 minuten op het veld. De eersten werden om en om binnen gehaald via de 1-1 bleef de balans gehandhaafd tot aan de 2-2. Vanaf dat moment lijkt Joanne Elise samen met Trea de touwtjes in handen te nemen want zij weten als eerste het 3deeerst te bereiken. De formatie van Raerd met Tara Brit en Jildou lijkt maar geen passend antwoord te kunnen vinden waardoor het verschil verder en verder oploopt via de 2-4 naar de 2-5. Het lijkt een kwestie van tijd voordat Ried zich op de 2delijst meld. De strijd is er niet minder om want ook hier is er met regelmaat de 6-6 aan de telegraaf te vinden. Tara Brit en Jildou bijten zich echter vast in de partij en weten dichter en dichterbij te komen. De spanning loopt op als het verschil via de 3-5 terug loopt naar een eerst op de 4-5. Joanne en Trea zien hun voorsprong zeer snel in rook op gaan en lijken de controle over de wedstrijd kwijt te zijn maar het is in het laatste zwaar bevochten Joanne die de winst en 2deomloop als nog veilig weet te stellen met een zitbal op de 4-5 6-6. In de 3departij van de eerste lijst in Menaldum staat kaatsverening De Pripper uit Workum met Bente Miedema, Gerde Lycklama a Nijeholt en Naomi Wiersma tegenover de formatie van Wommels met Elske Deinum, Rixt Wijnia en Marrit Meijer. De vliegende start is voor Workum wat gelijk op scherp staat en nadat zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben weten te handen bouwen zij dit vervolgens uit naar de 2-0 en zelfs de 3-0. Wat Elske ook samen met Rixt en Marrit probeert om het tij te keren het lijkt niet de dag van Wommels te zijn want het is Workum die weer op het juiste moment weet toe te slaan. Zij weten als eerste het 5debordje te bereiken maar moeten toch als nog toezien dat Elske, Rixt en Marrit hun eerste bordje weten te bemachtigen. De inhaalrace zal echter te laat komen want Workum laat deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stelt de winst veilig in een zwaar bevochten eerst op de 5-1 6-6.

Kaatsverening Willem Westra uit Arum bestond deze dag uit Geanna Faber, Anna Brouwer en Rixt Fokkema. Zij moesten op weg naar de 2delijst zien te winnen van Sexbierum-Pietersbierum 2 met Judith Zuidema en Sigrid Post. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. De eersten verschenen om en om aan de telegraaf want ze waren zeer aan elkaar gewaagt aan het begin van de wedstrijd. Het evenwicht bleef in de partij via de 1-1 naar de 2-2. Langzaam maar zeker weet Arum het initiatief naar zich toe te trekken en als eerste op voorsprong te komen met de 3-2. Judith en Sigrid proberen gelijk de aansluiting te herpakken maar zien ook het 4 en 5 eerste aan de telegraaf als eerst naar Geanna, Anna en Rixt gaan die daarmee de voorsprong uit weten te bouwen via de 4-2 naar de 5-2. De strijd is dan gestreden en de formatie van Arum plaatst zich voor de 2deomloop met een 5-2 6-2 overwinning.  Bolsward met Lisanne Leijenaar, Famke Zijlstra en Jessie Rekker wonnen de eerste omloop regelmentair met 5-0 6-0 door het terug trekken van kaatsvereniging De Boppeslach uit Hommerts Jutrijp met Irma Jaarsma, Laura Dozeman en Annemare Wempe. 2 van de 3 wanten van deze meisjes werden afgekeurd door de wanten commissie waardoor zij zich terug trokken. De Trije Doarpen uit Niawier-Metslawier-Oosternijkerk met Aljantine Holtewes en Tineke Terpstra waren de eerste omloop via het lot gekoppeld aan de afdeling Easterein wat kaatste met de zussen Roelie en Corrie Croondijk en Selma de Boer. De vliegende start was er voor Easterein zij lieten er geen gras overgroeien en weten eerst voor eerst op rij aan elkaar te rijgen en uit te lopen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Aljantine en Tineke geven de strijd niet op en proberen grip op de wedstrijd te krijgen maar zien het verschil en de eersten naar een kant van de telegraaf gaan via de 0-4 naar de 0-5. De strijd is dan gestreden want Roelie, Corrie en Selma komen niet meer in de problemen en gaan met een zitbal van Selma op de 0-5 0-6 naar de 2deomloop in Menaldum.

Iris Jasper, Anke Reitsma en Esther de Vries verdedigden deze dag de kleuren van Berlikum en zij betraden deze dag voor de eerste keer de arena in Menaldum om de strijd aan te gaan met kaatsvereniging It Wetterlan uit Grou met Rixt de Vries, Jitske Kamsma en Marije Bodde in de gelederen. Het eerste bordje aan de telegraaf verscheen vervolgens aan de zijde van Grou die daarmee de leiding weten te nemen. Rixt, Jitske en Marije weten al heel snel deze voorsprong uit te bouwen via de 0-2 naar de 0-3. De afdeling Berlikum probeerde het wel degelijk maar moesten vervolgens wachten tot een 0-4 achterstand voordat zij ook eindelijk een bordje weten te verzilveren. De afdeling It Wetterlan uit Grou kwam niet echt meer in de problemen en gaan makkelijk naar de volgende lijst met een 1-5 4-6 overwinning. Meer spanning zat er in de laatste partij van de eerste omloop van deze Generale afdelingswedstrijd tussen kaatsvereniging V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp (Inge Jansma en Julia Marthine Rienks) die aan de opslag begonnen tegen kaatsvereniging Jan Reitsma uit Reduzum. Baukje Heeringa, Anne Baukje Zijlstra en Nynke Boersma begonnen aan de perkzijde. De start was voor Baukje en haar maten want na het openingseerst weten zij de voorsprong te verdubbelen en uit te lopen naar de 0-2. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als Inge en Julia Martine met succes de achtervolging in weten te zetten en de achterstand eerst voor eerst zien slinken. De balans keert zelfs terug op de 2-2. Vanaf dat moment kant het weer alle kanten op maar is het Inge met Julia Marthine die als eerste het 3 eerste weten te bemachtigen. Reduzum weigert echter de handdoek te gooien en knokt zich langszij op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een door braak zorgen en het komt in handen van Inge en Julia Marthine die daarmee weer op voorsprong komen. Zij weten vervolgens de voorsprong verder uit te bouwen via de 4-3 wordt het zelfs 5-3. Dronrijp weet zich vervolgens voor de 2delijst te plaatsen als Inge het perk van Anne Baukje en Nynke met lege handen achterlaat op de 5-3 6-0. Door deze winst hebben zij een vrije doorgang op de 2deomloop door een staand nummer en weten Inge en Julia Marthine zich als eersten te plaatsen voor de 3deomloop.  

 Chantal de Witte kaatste deze dag samen met Anouk Smink en Lobke Vlasbloem voor de afdeling Makkum. Zij hadden vrije doorgang op de 1steomloop door een staand nummer waardoor zij de 2deomloop pas in actie kwamen en daar moesten zij gelijk vol aan de bakt want de tegenstand werd daar gevormd door De Twa Doarpen/DIOS 1 uit Sexbierum-Pietersbierum met Anna Ennema, Berber Bruinsma en Fiera de Vries. Het werd de spannendste en langste partij van de 2deomloop. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt binnengehaald door Anna en haar maten maar al snel weet Makkum de aansluiting te herstellen en langszij te komen op de 1-1. Ondanks dat beide formaties om elke 2 punten aan de telegraaf streden was het Anna met Berber en Fiera die elke keer weten toe te slaan en daarmee een gaatje weten te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Zij lijken daarmee de touwtjes in handen te hebben maar daar denken Chantal, Anouk en Lobke anders over en weten met succes de achtervolging in te zetten en eerst voor eerst van hun achterstand te knabbelen. Via de 2-3 keert de balans terug in de partij op de 3-3. Vanaf dat moment halen alle beide parturen alles uit de kast en geven elkaar niets toe. Het belangrijke zevende eerst wordt uiteindelijk door de afdeling Makkum verzilverd. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van eersten want ook Sexbierum-Pietersbierum weet ook het 4deeerst te bereiken. Nadat de laatste 2 verkaatste eersten ook gelijkmatig waren verdeeld moest de beslissing vallen in het laatste te verkaatsen eerst. Als Lobke het vizier op 5-5 4-6 niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst gaat De Twa Doarpen/DIOS 1 uit Sexbierum-Pietersbierum naar de 3delijst. V.v.V. Klaas Mug uit Ried met Joanne Broeders en Trea van der Ploeg staat op de 2delijst tegenover de Pripper uit Workum met Bente Miedema, Gerde Lycklama a Nijeholt en Naomi Wiersma. Beide formaties gaan goed van start en weten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen. Vanaf dat moment weet Workum de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3 en zelfs de 1-4. Joanne en Trea proberen het wel degelijk maar slagen er maar niet in om een echte vuist te maken en moeten daarom de handdoek uiteindelijk werpen op de 1-5 0-6. 

Kaatsvereniging Willem Westra uit Arum met Geanna Faber, Anna Brouwer en Rixt Fokkema gaat vervolgens de strijd aan het kaatsvereniging Bolsward. Lisanne Leijenaar, Famke Zijlstra en Jessie Rekker laten er geen gras over groeien. Ze nemen gelijk het heft in handen en weten de eerste 2 op rij verkaatste bordjes aan hun zijde van de telegraaf verschijnen. Arum probeert uit alle macht het tij te keren maar slagen er maar niet in om het ritme van Bolsward te breken en zien ook het 3deen 4deverkaatste eerst naar Bolsward gaan. Geanna, Anna en Rixt weten als nog een eerst uit te vuur te slepen voordat Bolsward de deur naar de 3delijst in het slot gooit op de 1-5 4-6. In de laatste partij van de tweede omloop bij V.v.V. Menaem staat de formatie van Easterein met Roelie en Corrie Croondijk en Selma de Boer tegenover het afdelingspartuur van Grou it Wetterlan met Rixt de Vries, Jitske Kamsma en Marije Bodde. De bliksemstart was er voor Grou zij goed uit de startblokken en leiding te nemen in deze confrontatie. Nadat Roelie met haar maten langszij waren gekomen op de 1-1 weten zij de partij in hun voordeel te kantelen en een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Marije en haar maten proberen het wel degelijk maar zien hun pogingen om de partij te kantelen op niets uit lopen want Roelie weet met Corrie en Selma de winst uiteindelijk veilig te stellen op de 5-2 6-4 door een bovenslag van Selma. Door deze winst op de 2delijst had Easterein een vrije door gang op de 3delijst door een staand nummer waardoor zij verzekerd waren van minimaal een 3deprijs. 

In de eerste partij op de 3delijst staat de staan gebleven afdeling V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp met Inge Jansma en Julia Marthine tegenover De Twa Doarpen/DIOS 1 uit Sexbierum-Pietersbierum met Anna Ennema, Berber Bruinsma en Fiera de Vries. Het is een mooie kaatsdag in Menaem waar veel mensen rondom de velden zaten en er met regelmatig een 6-6 aan de telegraaf verscheen zo ook nu weer. Met een prachtige zitbal weet Inge haar partuur aan de leiding te zetten maar lang kunnen zij daar niet van profiteren want Anna weet met Berber en Fiera toe te slaan en langszij te komen op de 1-1. Langzaam maar zeker weet de formatie van Anna de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 1-1 4-6 naar de 1-2 6-6. Ondanks verwoedde pogingen van Inge en Julia Marthine slagen zij er niet in om de wedstrijd nog te doen kantelen. En via de 1-4 moeten zij uiteindelijk de handdoek werpen op de 1-5 6-6. Het eerste finale ticket werd verkaatst in de 2departij van de 3delijst want de winnaar had een vrije doorgang danks zij een staand nummer in de halve finale. Kaatsvereniging De Pripper uit Workum met Bente Miedema, Gerde Lycklama a Nijeholt en Naomi Wiersma ging de strijd aan met kaatsvereniging Bolsward. Voor Bolsward betrad Lisanne Leijenaar samen met Famke Zijlstra en Jessie Rekker de arena. Nadat beide formaties een bordje hadden weten te bemachtigen was het in een zeer zwaar bevochten eerst Workum die aan de leiding kwamen door een buitenslag en Bolsward. Geen van beide geeft de strijd op zonder slag of stoot want voor de 2dekeer op rij is daar de 6-6. Het is weer Workum dat weet toe te slaan en de voorsprong uit te weet te bouwen naar de 3-1. Wat Lisanne, Famke en Jessie ook proberen het is de formatie van Workum wat er in slaagt om de bordjes aan elkaar te rijgen. Zij bouwen de voorsprong uit naar de 4-1 door een zitbal van Naomi op de 3-1 6-2. De strijd is echter van gestreden want Bolsward weet met succes de achtervolging in het zetten als zij de spanning terug doen keren door op de 4-1 6-6 het bordje te verzilveren en dit te herhalen op de 4-2 6-2. Zij kunnen er echter niet mee voorkomen dat Bente met Gerde en Naomi als eerste het 5deeerst weten te bereiken. Zij geven dit niet meer uit handen en met een bovenslag van Naomi op de 5-3 6-4 gaan zij als laatste naar de ½ finale waardoor een zij een vrije doorgang hebben naar de finale in Menaem.

De vraag die dan beantwoord moet worden is welke afdeling gaat Workum vergezellen in de finale wordt het Easterein met Roelie en Corrie Croondijk en Selma de Boer of de formatie van De Twa Doarpen/DIOS 1 uit Sexbierum-Pietersbierum met Anna Ennema, Berber Bruinsma en Fiera de Vries. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want het zijn 2 kans hebbende formaties voor de winst in Menaldum maar ook voor  het Nederlands Kampioenschap op zaterdag 16 juni 2018 in Bolsward. Roelie weet voor haar partuur deze partij open te breken als zij een zitbal weet te plaatsen op de 6-2. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want het volgende eerst dient vervolgens op de 6-6 te worden beslist. Het is wederom Roelie die er in slaagt om een bordje aan het totaal van Easterein toe te voegen met een zitbal op de 1-0 6-6. Anna, Berber en Fiera zetten vervolgens met succes de achtervolging in en weten de aansluiting te herstellen wanneer Fiera er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-0 4-6. Beide parturen halen alles uit de kast om de bordjes binnen te slepen voor de 2dekeer in 4 eersten is daar de 6-6. Het is ditmaal Fiera die het perk van Selma en Corrie met lege handen achter weet te laten en een zitbal plaatst op de 2-1 6-6. Het blijft een mooie strijd waarin de eersten om en om aan de telegraaf verschijnen voor de 3dekeer deze halve finale is Roelie vervolgens succesvol voor haar partuur als zij weer een zitbal weet te plaatsen op de 2-2 6-2. Easterein slaagt er niet in om dit vast te houden en zien Sexbierum langszij komen wanneer ditmaal Fiera er in slaagt om Corrie tot een kwaadslag weet te dwingen op de 3-2 2-6. Het belangrijke zevende eerst aan de telegraaf wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen door goed werk van Roelie zij weet de boven te vinden in trik trak situatie op de 3-3 6-0 waardoor Easterein weer de leiding weet te nemen in deze halve finale. Via een snel verkaatst eerst weet Fiera de balans te herstellen als zij hun 4debordje weet binnen te halen met een zitbal op de 4-3 0-6. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5debordje weet te bereiken de wedstrijd naar zich toe weet te trekken door goed werk aan de opslag van Fiera zij weet de kaats te behouden op de 4-4 0-6 en daarmee neemt Sexbierum de leiding over en zij staan dit ook niet meer af. Roelie, Corrie en Selma blijven het proberen maar moeten de handdoek werpen op de 4-5 2-6 als Fiera Corrie tot een kwaadslag weet te dwingen.

De finale van deze generale afdelingswedstrijd voor meisjes afdelingen in Menaem bij V.v.V. Menaem gaat tussen kaatsvereniging De Pripper uit Workum met Bente Miedema, Gerde Lycklama a Nijeholt en Naomi Wiersma en De Twa Doarpen/DIOS 1 uit Sexbierum-Pietersbierum met Anna Ennema, Berber Bruinsma en Fiera de Vries. Het is Fiera die deze partij weet te open te breken in hun voordeel als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst is daar al weer de 0-6 en door een prachtige bovenslag van Anna op de 0-1 0-6 nemen zij al een spel voorsprong. Bente en haar maten proberen het wel degelijk maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze finale want met een bovenslag van Fiera op 0-2 0-6 weten zij de voorsprong uit te bouwen naar de 0-3. Workum probeert het wel maar zijn zien de eersten een kant op gaan wanneer Fiera hun 4deeerst op rij naar zich toe weet te trekken met een zitbal op de 0-3 4-6. Eindelijk lijkt de finale als nog op gang te komen want met een prachtige uithaal weet Naomi hun eerst eerst binnen te halen met een bovenslag op de 0-4 6-4. De strijd is gestreden als in het daarop verkaatste eerst de bal van Naomi over het perk heen vliegt op de 1-4 2-6. In het laatste verkaatste eerst verschijnt nog een 6-6 aan de telegraaf maar als de opgeslagen bal van Workum buiten het perk beland wint Anna samen met Berber en Fiera deze afdelingswedstrijd in Menaem:

1ste prijs afdelingen

Sexbierum-Pietersbierum (Anna Ennema, Berber Bruinsma en Fiera de Vries)

2de prijs

Workum (Bente Miedema, Gerde Lyclama a Nijeholt en Naomi Wiersma)

3de prijs

Easterein (Roelie Croondijk, Corrie Croondijk en Selma de Boer)

Naast de afdelingswedstrijd was er nog een door elkaar loten wedstrijd met opstap. De meisjes die verloren op de eerste lijst bij de afdelingswedstrijd konden nog een keer kaatsen. In totaal kwamen 7 partuur in actie in de strijd om de fel begeerde kransen. De finale gaat uiteindelijk tussen Jildou Ekema, Elske Deinum en Sigrid Post en de formatie van Tara Brit van der Meulen, Rixt Wijnia en Esther de Vries. Het is Rixt die het eerste bordje in deze finale aan de telegraaf weet te hangen als zij de kaats weet te behouden op de 0-6. De start is duidelijk voor partuut Tara Brit want met een prachtige zitbal weet Rixt op de 0-1 2-6 de voorsprong te verdubbelen. Jildou en haar maten proberen het wel maar ondanks dat het 3deeerst op de 6-6 beslist moet worden is het weer Rixt die het binnen weet te halen met een zitbal op de 0-2 6-6 en daarmee loopt het verschil al op naar de 3 eersten. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn in deze finale want door goed werk in het tussen spel weet Esther de bal voor de kaats te keren en daarmee hun 4eeerst binnen te halen op de 0-4 6-0. De spanning lijkt iets terug te keren wanneer Rixt het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk plaatst op de 0-4 6-0. Jildou kan niet met Elske en Sigrid voorkomen dat het 5deeerst als eerst aan de zijde van partuur Tara Brit verschijnt door een boven slag van Rixt op de 1-4 4-6. De strijd is dan gestreden want het is Rixt die de finale in stijl afsluit met een boven slag op de 1-5 6-6 en daarmee stelt zij de kransen en winst veilig in Menaem.

1e prijs

Tara Brit van der Meulen                        Raerd

Rixt Wijnia                                            Wommels

Esther de Vries                                     Berlikum

2e prijs

Jildou Ekema                                       Raerd

Else Deinum                                        Wommels

Sigrid Post                                           Sexbierum-pietersbierum

 

Menaam Totaal

 

Klik hier voor meer foto’s gemaakt door Henk Hempenius

Meer nieuws

jelle bruinsma

Uitslag Sponsorpartij 2022

Zondag 18 september 2022 Prijzen aangeboden door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma 1e prijs Setpoint Team 1 Janna Dijkstra Dirk Boomsma Wybren Dijkstra   2e prijs Casco Montage

301590804 6016324495062068 8289972094637097219 n

Rabo Clubsupport 2022

  Wij doen mee aan de Rabobank Clubsupport; deze actie start vanaf 5 september. Breng je stem uit op V.v.V. Menaem. Je kan alleen stemmen

Uitslag Kind-Ouderpartij 2022

Prjjzen aangeboden door   Categorie 1 1e prijs: Sven Kingma en Mart Baarda 2e prijs: Jort Dijkstra en Wybren Dijkstra Categorie 2 1e prijs: Nikkie