Uitslag ledenpartijen Menamer Merke 2024

aart terpstraWoensdag 22 mei werd de Menamer Merke van 2024 geopend door onze eigen jeugd. Tijdens een de Garagebedrijf Aart Terpstra jeugdledenpartij werd er door bijna 40 jeugdleden vanaf 17:00 uur in 5 verschillende categorieën gestreden om de kransen. 

Om 20:00 uur was het tijd voor de prijsuitreiking en werden de volgende prijswinnaars door Geert van Tuinen op het podium in de feesttent geroepen. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en de jeugdcommissie bedankt voor de organisatie van deze wedstrijd!

Kabouters (4 partuur poule)
1e prijs:
Mare Boerrigter (k)
Armin Miedema

2e prijs:
Tiemen Haije v/d Schaaf
Wout Kingma

Pupillen (7 partuur)
1e prijs:
Nikkie Bijlsma (k)
Thyme Jansma

2e prijs:
Jesper Boerrigter
Femke de Boer

1e prijs herkansing:
Jasper Riemersma
Ninthe Dijkstra

2e prijs herkansing:
Jelte Reitsma c.s.

Welpen 1 (6 partuur)
1e prijs: 
Ella Postma (k)
Sanne Hoogterp

2e prijs:
Djurre v/d Weide
Jelte v/d Meij

1e prijs herkansingsronde:
Bente Hoekstra
Lianne Giesing

Welpen 2 (4 deelnemers individueel)
1e prijs:
Jurrit Reitsma (k)

2e prijs:
Danny Heilig

Schooljeugd (4 deelnemers individueel)
1e prijs:
Jort Dijkstra (k)

2e prijs:
Sven Kingma


Op vrijdagmiddag was het ook voor alle (oud-)Menamers tijd om op het kaatsveld met elkaar in de slag te gaan voor het winnen van de Bouwbedrijf Grijpma Merkepartij. Toen we om 16:00 uur zouden beginnen met de eerste partijen waren de weergoden ons niet meer zo gunstig gezind. 

Hette grijpma logo

De eerste – maar zeker niet de laatste – wolkbreuk van het weekend was een feit. Nadat alle kaatsers de bui een uur afgewacht hadden ging het uiteindelijk toch los. 

Om het veld enigszins te sparen voor de zaterdag en zondag werd er besloten dat er geen voetbalschoenen gebruikt mochten worden. Passend bij een jubileum herleefden oude tijden. Vooral bij de heren werd er nl. volop op sokken gekaatst. Verdeeld over 3 categorieën waren alles bij elkaar zo’n 70 kaatsers (m/v) actief. Onderstaande parturen gingen met de prijzen aan de haal.

Heren 50+ (8 partuur poule)
1e prijs:
Terman de Boer
Jan Giesing

2e prijs:
Cornelis de Haas
Douwe Walsweer

3e prijs:
Hendrik Wassenaar 
Peter Rinsma

4e prijs:
Jan Willem Bokma 
Broer de Jong

Dames (6 partuur poule)
1e prijs:
Anna Rixt Iedema
Nynke de Kloe
Ynola Lommerse

2e prijs:
Annet Terpstra
Tineke Boersma
Corrina Visser

Heren (12 partuur)
1e prijs:
Gert Baard
Auke de Jong
Martijn v/d Valk

2e prijs:
Harmen Schuitemaker
Menne Langhout
Gert Baarda

3e prijs:
Wilco Bijlsma
Marten Grijpma
Sake de Haas

1e prijs herkansing:
Gerco Thom de Boer
Viktor Oberink
Willem Jetze Plat

2e prijs herkansing:
Andries v/d Meer
Mart Baarda
Pierre Algra

Meer nieuws

Douwe, Nikkie, Jasper en Jesper met de gewonnen prijzen in St.-Annaparochie op KNKB regiowedstrijd pupillen 21 juni 2024

Menamer Prijswinnaars week 25

Net als de voorgaande weken was ook deze week geen uitzondering. Er werden verschillende prijzen gewonnen door kaatsers en kaatsters uit Menaam.  Op vrijdag werd er

Derde prijs bij de Waadhoeke regiocup (afdeling) op 11 juni 2024 in Berltsum voor Danny, Ties en Jurrit

Menamer prijswinnaars week 24

Een nieuwe week en dat betekent weer volop prijzen voor kaatsers uit Menaam. Van afdelingswedstrijd tot door elkaar loten en van Balk tot Franeker, overal