Uitslag Gouden Willem en Wilhemina partij 2024

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2024 was het weer de Gouden Willem en Gouden Wilhelmina partij op het kaatsveld van V.v.V. Menaem. Terug van weggeweest dit jaar: echte gouden munten als prijzen voor de eersteprijs winnaars. Speciaal voor het 125-jarig jubileum van onze vereniging.

Vanwege onze 125ste verjaardag werd er op zaterdag ook een jubileum wimpel aangeboden namens de KNKB door bondsbestuurslid Luutske Dotinga aan voorzitter Jurjen Boerrigter. 

Zaterdagochtend kwam de regen met bakken uit de lucht, maar na uitstel van zo’n 30 minuten gingen 28 dames Hoofd- en Eersteklasse kaatsers gewoon los. Door de beperkte opgave voor de oorspronkelijke aparte d.e.l.-wedstrijden, werd door in overleg tussen bond, kaatsters en V.v.V. Menaem besloten om er één wedstrijd van te maken. 

Na een kaatsdag met zeer uiteenlopende weersomstandigheden, stonden de volgende parturen voor de bestuurstrailer in Menaam. Gerde Lycklama a Nijholt uit It Heidenskip werd uitgeroepen tot koninging: 

1e prijs
Louise Krol
Marrit Wielenga
Gerde Lycklama a Nijholt (k)

2e prijs
Rixt Fokkema
Gyanne Hiemstra
Lisanne Scharringa

3e prijs
Annet de Haan
Jeska Terpstra
Noa Elzinga

Hieronder nog een korte foto-impressie van de Gouden Wilhelmina partij 2024. Foto’s zijn gemaakt door Henk Hempenius. 


Net als de Dames op zaterdag, hadden ook de Heren op zondag te maken met wisselende weersomstandigheden. De wedstrijd werd zelfs 45 minuten stilgelegd vanwege een fikse onweersbui. 

Ondanks dit oponthoud werd de laatste slag van de Gouden Willempartij al voor 18:00 uur geslagen. De finale was is een spreekwoordelijk zucht en scheet voorbij. Menno van Swieten c.s. waren veel en veel te sterk voor hun tegenstrevers in een zeer eenzijdige finale. Remmelt Bouma en z’n maten redden nog wel de eer door op het nippertje een eerst te pakken, maar moesten verder een antwoord schuldig blijven.

Aan het begin van de avond stonden de volgende winnaars op het podium in de feesttent op het kaatsveld aan de Bitgumerdyk. Achterinse Tjisse Steenstra nam het Feintsje van Menaam mee richting Bitgummole.

1e prijs
Menno van Zwieten
Gabe-Jan van Popta
Tjisse Steenstra (k)

2e prijs
Remmelt Bouma
Allard Hoekstra
Kevin Jordi Hiemstra

3e prijs
Marten Bergsma
Jorn Lars van Beem
Hendrik Kootstra

Tot slot nog een korte foto-impressie van de Gouden Willempartij van 2024. Foto’s werden gemaakt door Henk Bootsma.

Meer nieuws

Douwe, Nikkie, Jasper en Jesper met de gewonnen prijzen in St.-Annaparochie op KNKB regiowedstrijd pupillen 21 juni 2024

Menamer Prijswinnaars week 25

Net als de voorgaande weken was ook deze week geen uitzondering. Er werden verschillende prijzen gewonnen door kaatsers en kaatsters uit Menaam.  Op vrijdag werd er

Derde prijs bij de Waadhoeke regiocup (afdeling) op 11 juni 2024 in Berltsum voor Danny, Ties en Jurrit

Menamer prijswinnaars week 24

Een nieuwe week en dat betekent weer volop prijzen voor kaatsers uit Menaam. Van afdelingswedstrijd tot door elkaar loten en van Balk tot Franeker, overal