Uitslagen Gouden Willem Partij vanaf 2001

                                      
 Winnaars Gouden Willem Partij Heren Hoofdklasse V.F vanaf 2001
  2001       
 
1e prijs:   Robert Rinia   Makkum (k)  Makkum  – Tjitte Bonnema   Franeker   – Thomas v/d Meer    Baard
  2e prijs:   Pieter van Tuinen  Leeuwarden  – André Kuipers  Beetgumermolen – Chris Wassenaar   Minnertsga
  3e prijs:   Johannes Dijkstra  Huizum  –   Sake Porte Winsum  –  Auke v/d Graaf   Berlikum
  2002
  1e prijs:  Pieter van Tuinen   Beetgumermolen –  André Kuipers    Beetgumermolen –  Chris Wassenaar (k) Minnertsga
  2e prijs:  Simon Minnesma   Dronrijp  –  Kor Zittema   Hallum –  Marten  Feenstra  Berlikum
  3e prijs:  Johan v/d Meulen  Broeksterwoude – Jacob Wassenaar  Minnertsga –  Cornelis Terpstra  Minnertsga
  2003
  1e prijs:  Klaas Anne Terpstra  Minnertsga –  Jan Willem van Beem  Dronrijp  – Douwe Groendijk (k)  Groningen
  2e prijs:  Simon  Minnesma   Dronrijp –  Kor Zittema  Beetgumermolen –   Marten Feenstra  Berlikum
  3e prijs:  Klaas Berkenpas  –  Hoornsterzwaag – Dirk-Jan v/d Woude    Goutum  – Daniël Iseger  Leeuwarden
  2004
  1e prijs:  Rutmer v/d Meer (k) Leeuwarden –  Andre Kuipers  Beetgumermolen –  Chris Wassenaar   Minnertsga
  2e prijs:  Johan Meirink  Hallum  – Michel  v/d Veen  Franeker  –  Pier Piersma  Leeuwarden
  3e prijs:  Klaas Anne Terpstra  Minnertsga  –  Jan Willem van Beem  Dronrijp  – Douwe Groendijk  Groningen 
  2005
  1e prijs:  Klaas Berkenpas  (k)  Hoornsterzwaag –  Dirk Jan v/d  Woude  Goutum –  Auke v/d Graaf  Berlikum
  2e prijs:  Erik Seerden  Leeuwarden  –  Andre Kuipers  Beetgumermolen  –  Marten Hiemstra  Ried 
  3e prijs:  Johan v/d Meulen  Broeksterwoude  –  Herman Sprik  Witmarsum –  Cornelis Terpstra   Minnertsga
  2006
  1e prijs:  Jochem Bouma  (k)  Easterlittens  – Herman Sprik  Witmarsum  –  Cornelis  Terpstra  Minnertsga
  2e prijs:  Rutmer v/d Meer  St. Jacobiparochie –  Jacob Wassenaar   Minnertsga  –  Chris Wassenaar  Minnertsga
  3e prijs;  Simon Minnesma  Dronrijp –  Jan Willem van Beem  Dronrijp  –  Douwe Groendijk  Heerenveen
 
  2007
  1e prijs: Rutmer v/d  Meer  St. Jacobiparochie -Jacob Wassenaar  St. Annaparochie – Chris Wassenaar  (k)  Minnertsga
  2e prijs: Klaas Berkenpas   Hoornsterzwaag  –  Pieter Scharringa   Dronrijp  –  Daniël Iseger  Leeuwarden
  3e prijs: Jochem Bouma  Easterlittens  –  Jan Willem van Beem  Dronrijp –  Douwe Groendijk  Heerenveen

  2008
  Afgelast wegens slechte weersomstandigheden
  2009
  1e prijs: Folkert v/d Weij  Witmarsum   –  Gert-Anne v/d Bos  (k) Holwerd  –  Daniël Iseger   Leeuwarden
  2e prijs: Jochem Bouma  Easterlittens  –  Karel Nijman  Witmarsum  –  Pier Piersma   Arum

  3e prijs: Chris Wassenaar  Minnertsga –  Hylke Bruinsma  Minnertsga  –  Douwe Groendijk Heerenveen
                                                                                          
 2010
 1e prijs :Taeke Triemstra    St. Jacobiparochie – Gert-Anne v/d Bos  (K)  Holwerd – Daniël Iseger  Leewarden
 2e prijs:Martijn Olijnsma    Hijum – Hylke Bruinsma  Minnertsga – Chris Wassenaar  Minnertsga
 3e prijs: Jan Dirk de Groot   Buitenpost – Karel Nijman   leeuwarden –  Pier Piersma  Easterlittens
2011
1e prijs:Taeke Triemstra   St. Jacobiparochie  – Gert Anne van der Bos (K)  Holwerd en Daniël Iseger   Leeuwarden
2e prijs: Martijn Olijnsma  Hijum –   Hylke Bruinsma  Minnertsga  – Marten Feenstra  Finkum
3e prijs:Jan Dirk de Groot  Buitenpost  – Renze Hiemstra  St. Jacobiparochie  –  Pier Piersma  Easterlittens
2012
1e prijs: Taeke Triemstra  St Jacobiparochie – Gert Anne van der Bos (K) Holwerd en Daniël Iseger Leeuwarden 
2e prijs: Jan Dirk de Groot  Buitenpost – Renze Hiemstra St. Jacobiparochie en Pier Piersma Easterlittens
3e prijs: Jelte-Pieter Dijkstra Easterein – Erik Haitsma  Wommels en Peter de Boer Leeuwarden
                                                       
2013
1e prijs: Teake Triemstra  St Jacobiparochie – Gert Anne van der Bos  Holwerd en Daniël Iseger  Goutum
2e prijs: Jan Dirk de Groot  Buitenpost  – Marten Feenstra Feinsum  en Pier Piersma  Easterlittens
3e prijs: Bauke Triemstra  St. jacobiparochie – Alle-Jan Anema Heerenveen en Hendrik Kootstra Minnertsga       

2014

1e prijs: Johan van der Meulen, Bitgummole  – Renze Pieter Hiemstra St. Jacobiparochie  (K) – Hylke Bruinsma, Minnertsga

 2e prijs: Tjisse Steenstra, Bitgummole – Herman Sprik, Witmarsum – Cornelis Terpstra, Bitgummole

3e prijs: Martijn Olijnsma,  Grou – Marten Feenstra, Feinsum – Pier Piersma, Easterlittens

 

2015

1e prijs: Gert-Anne van der Bos (K), Teake Triemstra en Daniel Iseger

2e prijs: Hendrik Tolsma, Alle Jan Anema en Thomas van Zuiden

 

2016

1e prijs:  Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra (K)

2e prijs: Johan van der Meulen, Alle Jan Anema en Hylke Bruinsma

3e prijs: Menno van Zwieten, Pier Piersma en Hendrik Kootstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

jelle bruinsma

Uitslag Sponsorpartij 2022

Zondag 18 september 2022 Prijzen aangeboden door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma 1e prijs Setpoint Team 1 Janna Dijkstra Dirk Boomsma Wybren Dijkstra   2e prijs Casco Montage

301590804 6016324495062068 8289972094637097219 n

Rabo Clubsupport 2022

  Wij doen mee aan de Rabobank Clubsupport; deze actie start vanaf 5 september. Breng je stem uit op V.v.V. Menaem. Je kan alleen stemmen

Uitslag Kind-Ouderpartij 2022

Prjjzen aangeboden door   Categorie 1 1e prijs: Sven Kingma en Mart Baarda 2e prijs: Jort Dijkstra en Wybren Dijkstra Categorie 2 1e prijs: Nikkie

2022 8 28 2e klasse 1e

Uitslag KNKB Heren 2e klasse

Zondag 28-8-2022 Heren 2e klasse 1e prijs: Rutmer van der Meer, Very van der Meer en Jan-Tymen Eisma 2e prijs: Jelle Attema, Gerrit Jan Duiven