Voorjaarsledenvergadering 8 maart

Voorjaarsledenvergadering V.v.V. Menaem

 

Hierbij nodigt V.v.V. Menaem haar leden uit voor het bijwonen van de voorjaarsledenvergadering op vrijdag 8 maart 2019 om 20.00 uur in de kantine op het kaatsveld.

    Agenda:

 1. Opening
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Notulen vorige vergadering  
 1. Beleid bestuur
 1. Wedstrijdagenda 2019 
 1. Jaarverslag 2018
 1. Financieel verslag 2018
 1. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
 1. Voorstellen KNKB
 1. Mededelingen: 

–         Jeugdcommissie 

–         Sponsorcommissie & Merkecommissie

–         Kantinecommissie

–         Onderhoudscommissie

–         Veldlegcommissie

–         Braderiecommissie

–         Kaatsmuurcommissie

 1. Rondvraag
 1. Sluiting

De betreffende stukken liggen vrijdag 8 maart vanaf 19.30 uur ter inzage in de kantine.

Meer nieuws

jelle bruinsma

Uitslag Sponsorpartij 2022

Zondag 18 september 2022 Prijzen aangeboden door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma 1e prijs Setpoint Team 1 Janna Dijkstra Dirk Boomsma Wybren Dijkstra   2e prijs Casco Montage

301590804 6016324495062068 8289972094637097219 n

Rabo Clubsupport 2022

  Wij doen mee aan de Rabobank Clubsupport; deze actie start vanaf 5 september. Breng je stem uit op V.v.V. Menaem. Je kan alleen stemmen

Uitslag Kind-Ouderpartij 2022

Prjjzen aangeboden door   Categorie 1 1e prijs: Sven Kingma en Mart Baarda 2e prijs: Jort Dijkstra en Wybren Dijkstra Categorie 2 1e prijs: Nikkie